• “பிரம்மா தான டைனோஸர்களை கண்டுபிடித்தார் ” - பஞ்சாப் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர் தகவல்

   அமெரிக்கர்கள் மற்றும் பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு முன்பே கடவுள் பிரம்மா,டைனோசர்களை கண்டுபிடித்துவிட்டார் என்று பஞ்சாப் ஆராய்ச்சியாளர் தனது ஆய்வறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

  டைனோசர்களை பற்றிய ஆய்வு: கடந்த 25 வருடங்களாக டைனோசர்களை பற்றி ஆய்வு நடத்தி வரும் பஞ்சாப் ஆராய்ச்சியாளர் அஷு கோஸ்லா தனது ஆய்வறிக்கையை சமீபத்தில் நடந்த அறிவியல் மாநாட்டில் சமர்ப்பித்தார்.  அந்த அறிக்கையில் டைனோசர்கள்  முதன் முதலில் இந்தியாவில் தான் தோன்றியது என்றும் இனப்பெருக்கம் முதல் பரிமாண வளர்ச்சி அடைந்தது  வரை அனைத்துமே இந்தியாவில் நடந்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

  பிரம்மா தான் முதலில் கண்டுபிடித்தவர்:
  இந்த உலகத்தை படைத்த பிரம்மா தான்  முதலில் டைனோசர்களை கண்டுபிடித்தவர் என்றும் வேதங்களில் அதைப் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும் தனது ஆய்வறிக்கையில் அஷு கோஸ்லா தெரிவித்துள்ளார். மேலும் டைனோசர் என்ற வார்த்தையே சமஸ்கிருதத்தில் இருந்து வந்ததாகவும்,  டைனோ என்றால் ‘கோரமான’ என்று பொருள் , சமஸ்கிருதத்தில் டாயன் என்றால் பல்லி என்றும் அசுர் என்றால் அசுரனை குறிக்கும் என்று வேதத்தில் உள்ளதாக ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

  ராஜசுரஸ் என்னும் இந்திய டைனோசர்:
  குஜராத்தில் உள்ள கெடா மாவட்டத்தில் ஆய்வு செய்த போது இந்திய டைனோசரின் எச்சங்கள் கிடைத்தாகவும், அதற்கு ராஜசுரஸ் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக பெயரிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. ராஜசுரஸ் வகை டைனோசர்கள் வட அமெரிக்காவை பூர்வீகமாக கொண்ட டைரனொசரஸ் வகையோடு தொடர்புப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் ராஜசுரஸ் இந்தியாவை சேர்ந்தது என்று  தாங்கள் நிரூபித்துவிட்டதாகவும் அஷு கோஸ்லா தெரிவித்துள்ளார்.  ராமாயனம் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட புஷ்பக விமானத்தை அடிப்படையாக வைத்து தான் ரைட் சகோதரர்கள் விமானத்தை கண்டுபிடித்தனர் என்று அவர் ஏற்கனவே கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Pages

STYLE SWITCHER
Site Layout
Primary Color