"அடுத்த தேர்தல் வந்து தான் ஆட்சியை மாற்ற வேண்டும் என்று அவசியமில்லை, தேர்தல் வராமலேயே ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு"

share on:
Classic
News Counter: 
100
Loading...

Sari Maaris