"ரசிகனாய் இருந்தால் போதும் நீ நினைப்பதை எட்டிப்பிடித்து விடலாம்... சாதிப்பதற்கு ரசனை ஒன்றே போதும்"

share on:
Classic
News Counter: 
100
Loading...

Sari Maaris