"தங்க தமிழ்செல்வன் கூறுவது போல் விஸ்வரூபமெல்லாம் எடுக்க முடியாது, என்னை பார்த்தால் பெட்டி பாம்பாய் அடங்கி விடுவார்"

share on:
Classic
News Counter: 
100
Loading...

Sari Maaris