சுப்மன் கில் கேட்ட ஜெர்சி நம்பர்.. தோனியின் வழியில் மறுத்த பிசிசிஐ!

சுப்மன் கில் கேட்ட ஜெர்சி நம்பர்.. தோனியின் வழியில் மறுத்த பிசிசிஐ!

இந்திய மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு வெற்றியான கிரிக்கெட் வீரர் சுப்மன் கில், தோனி என்ற பிரபலமான அணிக்கு அடையாளமாகிய 7-ஐ கேட்டு பிசிசிஐ தரப்பில் மறுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் சர்வதேச மட்டத்தில் உயர்ந்த நட்சத்திர வீரராக வளர்ந்து வருகின்றார். அவரின் ஜெர்சி எண் அடுத்த நட்சத்திர வீரர்கள் மற்றும் தோனி ரசிகர்களின் ஆசைகளை அதிகரிக்க உதவுகின்றது.

சாதாரண காலத்தில் தோனியின் ஜெர்சி எண் 7-ஐ பிசிசிஐ தரப்பில் மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கிரிக்கெட் களம் வாயிலாகவும் தோனி ரசிகர்களின் உற்சாகத்தை அதிகரிக்கிறது.

இந்த செய்தியில், தோனியின் ஜெர்சி எண் 7-க்கு பிசிசிஐ தரப்பில் ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சச்சின் டெண்டுல்கரின் ஜெர்சி நம்பரான 10ஆம் எண் எப்படி எந்த வீரருக்கும் அளிக்கப்படாதோ, அதேபோல் தோனியின் 7ஆம் எண்ணும் எந்த வீரருக்கும் அளிக்கப்படாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தோனி ரசிகர்களின் உற்சாகம் உயர்ந்துள்ளதால், அவரின் ஜெர்சி எண் 7-ஐ யு19 கிரிக்கெட்டின் போதே இளம் வீரர் சுப்மன் கில் கேட்டுள்ளது. சுப்மன் அணியில் விளையாடுவதற்கு அடுத்த நட்சத்திர வீரர்களின் ஜெர்சி எண்ணுக்கு அளிக்க உதவுகிறது. அந்த வழக்கத்தில், அவரின் ஜெர்சி எண் 77 ஆக தோனியின் 7ஆம் எண்ணுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அண்மையில் சுப்மன் கில்லுக்கு ஒரு கிரிக்கெட் அணி ஜெர்சி வழங்கப்பட்ட போது, அவர் கேட்ட ஜெர்சி எண் 7 வெற்றிகரமாக அளித்தது. இது தோனி ரசிகர்கள