இந்தியாவுடன் உறவுகளை பலப்படுத்த மல்தீவ்ஸ் RuPay சேவையை தொடங்க திட்டமிடுகிறது

இந்தியா மற்றும் மல்தீவ்ஸ் நாடுகளின் உறவுகள் அதிகரித்துள்ள நிலையில், இந்தியாவின் RuPay சேவையை மல்தீவ்ஸ் தொடங்க திட்டமிடுகிறது. இருப்பினும், தொடக்க தேதியை இதுவரை அறிவிக்கவில்லை. “ரூபாய் பணம் பரிவர்த்தனையை வசதியாக்கும் வழிகளை ஆராய இந்தியாவுடன்

Read More