இந்தியா vs இங்கிலாந்து: ஜெய்ஸ்வால் முன்னுரிமை சென்ற தமிழக வீரர்

இந்தியா vs இங்கிலாந்து: ஜெய்ஸ்வால் முன்னுரிமை சென்ற தமிழக வீரர்

இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு இடையிலான டெஸ்ட் மேட்சின் திரும்பம் மிகுந்ததாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மேட்சில் இரட்டை சதம் அடித்த ஜெய்ஸ்வால் அருகில் முதல் சதம் போட்டியில் நடந்த வேளைகளை மீண்டும் சுட்டி விட்டுள்ளார். இந்தியாவுக்கு திரும்பத்தில் வெற்றி அடைந்த காரணமாக, இது மிகவும் மேட்சு முடிவுகள் நல்லது என்று தெரிந்துகொள்ளலாம். ஜெய்ஸ்வாலின் மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியில் மற்றும் அவர் கண்டிப்பு உள்ள திருவிழாவில் வெற்றி அடைந்த பிறகு, இந்திய வீரர் வினோத் காம்ளி அவருக்கு உதவி செய்துள்ளார். இந்த மேட்சில் இங்கிலாந்து தீம் அவுட் ஆவதற்கு போட்டியின் சதம் எடுத்துள்ளது, அதில் கிரீம் ஹிக் என்ற வீரர் அவுட் ஆவதற்கு 7 விக்கெட்டுகளை அடைந்துள்ளார். இதில் 6 அப்புறம் கிரீம் ஹிக் தீமும் ஒரு அவுட் ஆவதற்கு விக்கெட்டு அளவை கொண்டு அடைந்துள்ளார். இந்திய வீரர்கள் மொத்தம் 8 விக்கெட்டுகளை எடுத்து, அதில் கிரண் மோரே அவுட் ஆவதற்கு உதவியுள்ளார். மேட்சின் மொத்த இன்சிங்ஸ்களில், இந்திய டீம் மொத்தம் 7 சிக்ஸர்களை அடைந்துள்ளது, எனவே இந்திய டீம் பவுண்டர்கள் மொத்தம் 136 ரன்களை அடைந்துள்ளன. இந்திய டீமின் பவுண்டர்கள் 66 ரன்களை அடைந்துள்ளன, எனவே இங்கிலாந்து டீமின் பவுண்டர்கள் 70 ரன்களை அடைந்துள்ளன. மேட்சின் மொத்த இன்சிங்ஸ்களில், இங்கிலாந்து டீம் 5 இலங்குள்ள சிக்ஸர்களை அடைத்து, இந்திய டீம் 2 சிக்ஸர்களை அடைத்துள்ளது. மேட்சின் மொத்த ரன்களில், இந்திய டீம் 224 ரன்களை அடைத்துள்ளது, இந்திய வீரர் வினோத் காம்ளி அவருக்கு முன்னுரிமை சென்றுள்ளது. இங்கிலாந்து வீரர் ஹிக் அவருக்கு 178 ரன்களை அடைத்துள்ளார். அதில் 1 சிக்ஸர் உள்ளது. இந்திய டீம் அதிக பவுண்டர்களை அடைத்துள்ளது ஆனால், இங்கிலாந்து டீம் முழுவதும் மேட்ச் முடித்தது. இந்த மேட்சின் முதல் நான்கு விக்கெட்டுகள் விரைவாக விழ இங்கிலாந்து டீமின் ஸ்கோர் 58 – 4 ஆக உள்ளது.